Miljöpolicy

Allround Lack AB ska i vårt arbete verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att relevanta lagkrav uppfylls och att även följa andra krav från kunder och intressenter som kan relateras till våra miljöaspekter.

Vi utvecklar vår egen produktionsteknik med beaktande av miljöaspekter.

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.

Vi ställer krav på våra underleverantörer om ett eget miljöarbete.

Vi källsorterar vårt avfall.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

 

Välkommen på besök.
Allround lack Göteborg AB

Telefonnummer
031 - 22 59 55

Besöksadress
Återbruksvägen 2
417 29 Göteborg
Hitta hit.