Kvalitetspolicy

Allround Lack AB ytbehandlar produkter så att de uppfyller ställda krav på produkt.

Tillsammans strävar vi efter en hög servicenivå till kund.

Vi verkar för en god och jämn kvalitet på arbeten, nöjda kunder och få reklamationer.

Vi skapar en professionell verksamhet genom kunniga medarbetare och modern teknisk utrustning.

Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje fas i vår verksamhet.

All verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.

Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

 

 

Välkommen på besök.
Allround lack Göteborg AB

Telefonnummer
031 - 22 59 55

Besöksadress
Återbruksvägen 2
417 29 Göteborg
Hitta hit.