Allround-Lack-2.jpg
Hem Personbilar Lastbilar Snickeri & Industri Blästring Bildgalleri Kontakt Om oss

Se vår blädderbroschyr

Man lackerar av två skäl:

för att skydda mot rost och slitage

och för att det är snyggt.

Uppdaterat bildgalleri

Här finner ni bilder på lackeringsobjekt så som industridetaljer, snickerier, tunga fordon samt personbilar.

Fordonskadereparatoner

Vi utför skadereparationer och lackering på både personbilar och tunga fordon.

Vi har avtal med Försäkringsbolag.

Policys 

Miljöpolicy

Allround Lack AB ska i vårt arbete verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur & miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundgrav är att tillämliga lagkrav uppfylls och att även följa andra krav från kunder och intreesenter som kan relateras till våra miljöaspekter..

Vi utvecklar vår egen produktionsteknik m beaktande av miljöaspekter.

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.

Vi ställer krav på våra underleverantörer om ett eget miljöarbete.

Vi källsorterar vårt avfall.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

IMG_5171.JPGIMG_5172.JPG

Arbetsmiljöpolicy

 

Kvalitetspolicy

Allround Lack AB ytbehandlar produkter så att de uppfyller ställda krav på produkt.

Tillsammans strävar vi efter en hög servicenivå till kund.

Vi verkar för en god och jämn kvalitet på arbeten, nöjda kunder och få reklamationer.

Vi skapar en proffisionell verksamhet genom kunniga medarbetare och modern teknisk utrustning.

Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje fas i vår verksamhet.

All verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.

Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Nyhetsflöde

2017-09-07

Plåtslagare & Förarbetare sökes

Krav: Branschvana, Referenser

Ansökan: Endast via mail.

info@allroundlack.com

 

Årlig genomgång av Miljö och Kvalité

Vi är ISO Certifirade enl 9001:2008 & 14001:2004

Övergång till ISO 9001:2015, ISO 14001:15 förväntas ske under höste 2017

 

LUPIN

Vi är en Lupin godkänd verkstad

.

Sök                       

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss